รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2562->ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์
35 page(s) 416 record(s)
view detail

ปารวาตี

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2562

วิทยาลัยการอาชีพเถิน

จังหวัดลำปาง

MORE DETAILS
view detail

อโรม่า การ์แลนด์ (Aroma Garland)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2562

วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา

จังหวัดลำปาง

MORE DETAILS
view detail

ศาสตร์ศิลป์ลิ่มไม้ จากลายผ้าล้านนา

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

จังหวัดลำปาง

MORE DETAILS
view detail

พานพุ่มถวายพระพรจากเปลือกข้าวโพด

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2562

วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

จังหวัดแพร่

MORE DETAILS
view detail

ภาพโมเสกไม้ (wood mosaic)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

จังหวัดแพร่

MORE DETAILS
view detail

แม่ญิง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2562

วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

จังหวัดแพร่

MORE DETAILS
view detail

จากใจมอบให้คุณ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง

จังหวัดนครพนม

MORE DETAILS
view detail

โคมไฟเสื่อกกลายขิด

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน

จังหวัดอำนาจเจริญ

MORE DETAILS
view detail

เครื่องแขวนโคมทรงหวด (Thai Traditional Floral Hanger)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2562

วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด

MORE DETAILS
view detail

การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากการม้วนกระดาษ Quilling Paper

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2562

วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด

MORE DETAILS
view detail

หัตถศิลป์ลายเส้นถมทองสาเกตุนคร

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2562

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง

จังหวัดร้อยเอ็ด

MORE DETAILS
view detail

คันทรี่คล๊อก นาฬิกาจากกิ่งไม้

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล

จังหวัดมุกดาหาร

MORE DETAILS
35 page(s) 416 record(s)