รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2562->ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร
39 page(s) 466 record(s)
view detail

ซอสผักชีกึ่งสำเร็จรูป

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2562

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

จังหวัดลำปาง

MORE DETAILS
view detail

ขนมตูเลแป้งเมล็ดขนุน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2562

วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง

จังหวัดลำปาง

MORE DETAILS
view detail

เมี่ยงกระบกเสริมงาขี้ม้อน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2562

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

จังหวัดลำปาง

MORE DETAILS
view detail

ลองกองลอยแก้ว

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2562

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่

จังหวัดแพร่

MORE DETAILS
view detail

ผักพื้นบ้านเพื่อสุขภาพ “คำผัก” (Local Vegetables Healthy)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2562

วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

จังหวัดแพร่

MORE DETAILS
view detail

ชาสมุนไพร 7 เซียน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2562

วิทยาลัยการอาชีพลอง

จังหวัดแพร่

MORE DETAILS
view detail

ขนมบัวหิมะคัสตาร์ดอัลมอน์ทุเรียนภูเขาไฟ (Snow lotus custard Almonds Durian)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2562

วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ

จังหวัดศรีสะเกษ

MORE DETAILS
view detail

Banana Soft Cookie

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2562

วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด

MORE DETAILS
view detail

น้ำพริกมะระ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน

จังหวัดอำนาจเจริญ

MORE DETAILS
view detail

เม็ดไข่มุกสมุนไพร

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ

จังหวัดร้อยเอ็ด

MORE DETAILS
view detail

ไส้กรอกลาบอีสาน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล

จังหวัดมุกดาหาร

MORE DETAILS
view detail

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาวาสนากลางไพร

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

จังหวัดสกลนคร

MORE DETAILS
39 page(s) 466 record(s)