รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2562->ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย
36 page(s) 422 record(s)
view detail

ชุดฝึกการเย็บหลอดเลือดในหัวใจสำหรับนักศึกษา คณะแพทย์ศาสตร์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

จังหวัดลำปาง

MORE DETAILS
view detail

ระบบแจ้งเตือนผ่านไลน์ สำหรับผู้ป่วยติดเตียง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

จังหวัดลำปาง

MORE DETAILS
view detail

เครื่องตรวจจับ แจ้งเตือน และลดฝุ่นละออง (PM2.5) ในอากาศด้วยเทคโนโลยีนาโนควบคุมโดย IOT

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

จังหวัดลำปาง

MORE DETAILS
view detail

พัฒนาเครื่องเขย่าถุงโลหิตด้วยแรงกระตุ้นตัวเอง รุ่นที่ 2

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

จังหวัดแพร่

MORE DETAILS
view detail

หมวก Safety เตือนภัยพลังงานแสงอาทิตย์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย ปี 2562

วิทยาลัยการอาชีพลอง

จังหวัดแพร่

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์กายภาพบำบัด 3 IN 1 สำหรับผู้ป่วยแบบพกพา

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย ปี 2562

วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

จังหวัดแพร่

MORE DETAILS
view detail

วงล้อบริหารหัวไหล่และแขนแบบเคลื่อนที่

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย ปี 2562

วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม

จังหวัดสุรินทร์

MORE DETAILS
view detail

กระเป๋าเก็บยาสำหรับแพทย์พื้นที่ทุรกันดาร

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ

จังหวัดนครราชสีมา

MORE DETAILS
view detail

เครื่องบำบัดน้ำเสียด้วยโอโซน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ

จังหวัดขอนแก่น

MORE DETAILS
view detail

เครื่องกรองน้ำโพดุล 2019

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน

จังหวัดอำนาจเจริญ

MORE DETAILS
view detail

เข็มขัดช่วยเหลือผู้ป่วยอัจฉริยะ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย ปี 2562

วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด

MORE DETAILS
view detail

เครื่องพุ่งน้ำอัตโนมัติสาเกตนครลดค่าฝุ่น PM 2.5 ในอากาศ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด

MORE DETAILS
36 page(s) 422 record(s)