รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2562->ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว
33 page(s) 386 record(s)
view detail

ระบบติดตามการเข้าร่วมกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว ปี 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ

จังหวัดลำปาง

MORE DETAILS
view detail

พัฒนาระบบลงทะเบียนการฝึกงานออนไลน์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว ปี 2562

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

จังหวัดลำปาง

MORE DETAILS
view detail

เครื่องแจ้งเตือนไฟป่าระยะทางไกลผ่านระบบ LoRa ควบคุมการทำงานผ่าน IOT

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

จังหวัดลำปาง

MORE DETAILS
view detail

ตู้กดเงินอัตโนมัติ ทุนการศึกษาค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนนักศึกษา

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว ปี 2562

วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย

จังหวัดบุรีรัมย์

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์แจ้งเตือนระบบไฟเบรครถยนต์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

จังหวัดยโสธร

MORE DETAILS
view detail

แอพพลิเคชั่นลงเวลาด้วยพิกัด GPS บนสมาร์ทโฟน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว ปี 2562

วิทยาลัยการอาชีพสอง

จังหวัดแพร่

MORE DETAILS
view detail

PVC Healthy New Year 2019

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว ปี 2562

วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

จังหวัดแพร่

MORE DETAILS
view detail

ระบบบริหารการเรียนการสอน ( LMS : Learning Management System )

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

จังหวัดแพร่

MORE DETAILS
view detail

ระบบฐานข้อมูลโครงการ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

MORE DETAILS
view detail

โปรแกรมระบบสอนระเบียบ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว ปี 2562

วิทยาลัยการอาชีพสังขะ

จังหวัดสุรินทร์

MORE DETAILS
view detail

ชุดโคมไฟสนามพลังงานแสงอาทิตย์ควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ

จังหวัดอำนาจเจริญ

MORE DETAILS
view detail

ถังเก็บขยะเปิด-ปิดอัตโนมัติควบคุมการเคลื่อนที่ด้วยสมาร์ทโฟน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร

จังหวัดอุบลราชธานี

MORE DETAILS
33 page(s) 386 record(s)