รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2562->ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ
59 page(s) 705 record(s)
view detail

รถเข็นตัดกิ่งไม้ปรับองศา

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2562

วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

MORE DETAILS
view detail

เครื่องพับอะครีลิค

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี

จังหวัดนครราชสีมา

MORE DETAILS
view detail

เครื่องขึ้นรูปถ้วยใบไม้รักษ์โลก (Eco Forming Leaf Making Machine)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2562

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

จังหวัดลำปาง

MORE DETAILS
view detail

เครื่องอัดขอบฟุตบาท

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

จังหวัดลำปาง

MORE DETAILS
view detail

เครื่องรีไซเคิลทินเนอร์อัตโนมัติ ขนาดเล็ก

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

จังหวัดลำปาง

MORE DETAILS
view detail

ลูกกลิ้งทาสีเหล็กตัวซี C Paint Roller

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

จังหวัดแพร่

MORE DETAILS
view detail

เครื่องขึ้นรูปลูกประคบสมุนไพร

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2562

วิทยาลัยการอาชีพสอง

จังหวัดแพร่

MORE DETAILS
view detail

เครื่องคั่วกาแฟ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2562

วิทยาลัยการอาชีพสอง

จังหวัดแพร่

MORE DETAILS
view detail

โต๊ะเลือยวงเดือนแบบถอดประกอบได้

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ

MORE DETAILS
view detail

เครื่องเก็บเมล็ดข้าวเปลือก

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2562

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง

จังหวัดนครราชสีมา

MORE DETAILS
view detail

เครื่องคัดแยกวัสดุเจือปนและอบลดความชื้นข้าวเปลือกดิบด้วยลมร้อนจากเชื้อเพลิงชีวมวล

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ

จังหวัดอำนาจเจริญ

MORE DETAILS
view detail

เครื่องประชารัฐคัตเตอร์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด

MORE DETAILS
59 page(s) 705 record(s)