รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2562->ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร
view detail

ซุปชายามอน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2562

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

MORE DETAILS
view detail

ช็อกชายา

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2562

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

MORE DETAILS
view detail

กิ๋นละออ (Eat La-or)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2562

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

MORE DETAILS
view detail

พุดดิ้งหม้อแกงกึ่งสำเร็จรูป

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2562

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

MORE DETAILS
view detail

ผลิตภัณฑ์น้ำซอสผัดไทยสมุนไพรพร้อมปรุง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2562

วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

MORE DETAILS
view detail

ขนมกัมมี่ปลีกล้วยน้ำว้าช่วยเสริมสร้างน้ำนมแม่

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2562

วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

MORE DETAILS
view detail

เเครกเกอร์เมี่ยงคำ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2562

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

MORE DETAILS
view detail

เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพชามะระขี้นก

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2562

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

MORE DETAILS
view detail

ขนมผิงเสริมโปรตีนจากกากถั่วเหลือง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2562

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม

จังหวัดนครปฐม

MORE DETAILS
view detail

ซอสปรุงรสผัดไทยเสาวรส

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2562

บริหารธุรกิจกาญจนบุรี

จังหวัดกาญจนบุรี

MORE DETAILS
view detail

ข้าวเกรียบละมุด

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2

จังหวัดราชบุรี

MORE DETAILS
view detail

น้ำเห็ด 3 สหาย เพื่อสุขภาพ Three Companion Mushroom Juice for Health

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2562

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสมุย

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

MORE DETAILS