INTEREST MATCHING

2458 page(s) 29496 record(s)
1, 10, 10

ระบบแจ้งเตือนรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์เมื่อเกิดอุบัติเหตุ

วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี (2562)

MORE DETAILS
1, 10, 10

โห่ ฮัน จือ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร (2562)

MORE DETAILS
1, 10, 10

ระบบช่วยเหลือผู้ที่มีภาวะซึมเศร้า

วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด (2562)

MORE DETAILS
1, 10, 10

ใบลานตระการตา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย (2562)

MORE DETAILS
1, 10, 10

ระบบควบคุม Smart Farmแบบ Low Voltage ผ่าน Smart phone**

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก (2562)

MORE DETAILS
1, 10, 10

เครื่องปอกเปลือกข้าวโพดและแกะเมล็ดข้าวโพด

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก (2562)

MORE DETAILS
1, 10, 10

เตาเผาหัวแร้งประหยัดพลังงาน

วิทยาลัยเทคนิคสองแคว (2562)

MORE DETAILS
1, 10, 10

อุปกรณ์ถอดเพลาเบรคมอเตอร์เครื่องซักผ้า แบบ 2 ถัง

วิทยาลัยเทคนิคสองแคว (2562)

MORE DETAILS
1, 10, 10

Water Meal Crispy Cracker

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก (2562)

MORE DETAILS
1, 10, 10

Syrup จากข้าว

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก (2562)

MORE DETAILS
1, 10, 10

Twin Dragon

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก (2562)

MORE DETAILS
1, 10, 10

ชุดเตือนภัยและป้องกันความสะอาดของอากาศจากโรงงานเพื่อชุมชน

วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี (2562)

MORE DETAILS
2458 page(s) 29496 record(s)