อุปกรณ์แจ้งเตือนและป้องกันการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ DTEC

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

การโจรกรรมรถจักรยานยนต์มีอัตราเพิ่มสูงขึ้นทุกปี ปัญหาการโจรกรรมที่เกิดขึ้นมาจากหลายสาเหตุ อันดับหนึ่งเกิดจากการเร่งรีบดับเครื่องยนต์เสร็จมักจะลืมกุญแจไว้ที่รถจักรยานยนต์ จึงมีความเสี่ยงในการถูกการโจรกรรมมากที่สุด รองลงมาคือการล็อคคอรถจักรยานยนต์ทั่ว ๆ ไปโดยไม่มีอุปกรณ์ป้องกัน การโจรกรรมจะทำการกระชากคอรถอย่างแรงเพื่อรถให้หลุดจากการล้อคอแล้วใช้กุญแจผีขับออกไป

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ระบบล็อคต่างๆก็จะทำการล็อคระบบโดยอัตโนมัติ เมื่อระยะเวลาครบ 1 นาที หรือกดปุ่ม Lock ผ่าน สมาร์ทโฟน ซึ่งจะส่งผลให้ระบบตัดพลัชเซอร์คอยล์และระบบไฟในรถจักรยานยนต์ไม่สามารถต่อระบบไฟตรงเพื่อที่จะสตาร์ทรถได้ กรณีรถจักรยานยนต์มีการสั่นสะเทือนจะมีเสียงสัญญาณกันขโมยดังขึ้น และแจ้งเตือนไปยังสมาร์ทโฟนของเจ้าของรถ
อุปกรณ์จะมีการตรวจสอบสถานะของกุญแจรถจักรยานยนต์ว่าปิดหรือเปิดอยู่ด้วยเสียงเตือน อุปกรณ์จะทำการตัดระบบพัลเซอร์คอยล์และระบบไฟของรถจักรนานยนต์อัตโนมัติ หากมีการสั่นสะเทือนของตัวรถจะมีเสียงสัญญาณกันขโมยดังขึ้นและแจ้งเตือนไปยังสมาร์ทโฟนของเจ้าของรถ มีGPSระบุตำแหน่งของรถจักรยานยนต์ สามารถควบคุมการสตาร์ทรถผ่านสมาร์ทโฟนได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ธนาธิป สอนอาจสามัญ
2นาย สุริยา สามแก้วอุตสาหกรรม
3นาย หลวง ประสานพันธ์อุตสาหกรรม
4นาง เพ็ญศรี กุลพัฒน์สามัญ
5นาย พยุงศักดิ์ สบายใจพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ณรงค์ศักดิ์ บัวงามปวช.
2นาย เกรียงศักดิ์ คำดีปวช.
3นางสาว จีรวรรณ พวงจำปาปวช.
4นางสาว สุพรรณิกา คำมะกุลปวช.
5นาย สายชล พันพิบูลย์ปวช.
6นาย อนุชา นำพาปวช.
7นาย ศราวุฒิ พุ่มจันทร์ปวช.
8นาย ดนัยฤทธิ์ สมภาวะปวส.
9นาย ศราวุฒิ จันทะสิงห์ปวส.
10นางสาว พัชริดา คงมากปวส.

Contact Information

Name : นาย ธนาธิป สอนอาจ
Email : sonard_9@hotmail.com
Phone : 0988628289
FB : https://www.facebook.com/thanatip1977
LINE ID : thanatip_9