ชาสมุนไพร 7 เซียน

วิทยาลัยการอาชีพลอง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

ชาสมุนไพรเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่ได้รับความนิยมเนื่องจากมีสรรพคุณบำรุงสุขภาพ เช่น ช่วยย่อยอาหาร ช่วยขับลม ผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรจำหน่ายในท้องตลาดมีหลากหลายรูปแบบได้แก่ ชนิดปรุงสำเร็จพร้อมบริโภค ชนิดตากแห้ง ชนิดผง ชนิดอบแห้งแล้วตัดสับหรือบดเพื่อบรรจุซองพร้อมชง ในปัจจุบันเครื่องชาสมุนไพรชนิดปรุงสำเร็จพร้อมบริโภคชนิดอบแห้งบรรจุซองพร้อมชงได้รับความนิยมเนื่องจากสะดวกต่อการบริโภค คณะผู้วิจัยจึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาบรรจุซองผสมสมุนไพร 7 อย่าง ประกอบด้วย หญ้าหวาน ดอกคำฝอย มะตูม เก๋ากี้ เก็กฮวย ใบมะขามแขก กระเจี๊ยบ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ ทั้งยังเพิ่มทางเลือกสำหรับผู้บริโภค

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. ช่วยระบายท้อง
2. แก้อาการท้องผูก
3. ช่วยระบบขับถ่าย
4. ต่อต้านอนุมูลอิสระ
1. ได้ผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรที่เป็นที่ยอมรับของกลุ่มผู้บริโภค
2. เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน
3. เป็นข้อมูลพื้นฐานในการผลิตผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพร

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ปาริชาต สวยรูปพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง สุจิตรา คูหาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาง สุชาดา ตะริโยพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาย ประภาส ขุนชุ่มพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย เศรษฐา อาศัยปวช.
2นางสาว วรัญญา แกมภูปวช.
3นางสาว พิมพ์วิภา รินตันปวช.
4นางสาว สุดารัตน์ ริดตาปวส.
5นางสาว อริศรา แปงเอ้ยปวส.