ถุงหิ้วแก้วจากผ้าขาวม้า

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว นาตยา สาฆ้องอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว จิราพัชร รูปสูงปวช.
2นางสาว ธันญ์รวิน ศรเกตุปวช.
3นางสาว อวิรดา คำชูปวช.
4นางสาว ศศิกานต์ สีมาปวช.
5นางสาว สุพันสา กองชนะปวช.
6นางสาว ประภานิดา เกษรปวช.
7นางสาว หนึ่งฤทัย ไชยรถปวช.
8นางสาว สุชาวดี ปัสสาปวช.
9นางสาว สุดารัตน์ คมขำปวช.
10นาย ณัฐณิชา ตั้งพลชัยเจริญปวช.

วิทยาลัยการอาชีพพล

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

ปัจจุบันคนนิยมดื่มน้ำชา กาแฟ หรือน้ำชงต่างๆกันเป็นจำนวนมากซึ่งเป็นการเพิ่มการใช้ถุงพลาสติกและก่อให้เกิดสภาวะโลกร้อน ทางคณะผู้จัดทำจึงเห็นความสำคัญของการลดการใช้ขยะโดยนำแนวคิดถุงผ้ามาใช้ และอยากอนุรักษ์ลายผ้าในท้องถิ่น จึงได้นำผ้าขาวม้ามาตัดเย็บใช้ประโยชน์ในการหิ้วแก้วแทนถุงพลาสติกและยังช่วยคงไว้ซึ่งเอกลักษ์ของคนท้องถิ่นอีกด้วย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

-ใช้ใส่แก้วน้ำเพื่อหิ้วแทนถุงพลาสติก
-ใช้เป็นถุงใบเล็กใส่สิ่งของอื่นๆได้
-ตกแต่งลวดลายผ้าขาวม้าอนุรักษ์ผ้าท้องถิ่น
-ใช้ใส่แก้วน้ำเพื่อหิ้วแทนถุงพลาสติก
-ใช้เป็นถุงใบเล็กใส่สิ่งของอื่นๆได้
-เนื่องจากเป็นผ้าขาวม้าสามารถซับน้ำได้ และระบายอากาศได้ดีไม่อับชื้น