ผักพื้นบ้านเพื่อสุขภาพ “คำผัก” (Local Vegetables Healthy)

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว วชิราภรณ์ รัศมีศิลปกรรม
2นางสาว สุนิสา พรมใจศิลปกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ศิวกร อินขัตย์ปวช.
2นาย ภูธเนศ ป้องกันปวช.
3นาย พัฒนานนท์ วงศ์คำตุ้ยปวช.
4นาย กีรติ ก้อนแก้วปวส.
5นาย วิสุทธิชน จันนันต๊ะปวส.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

เนื่องจากการรับประทานอาหารของผู้คนในปัจจุบัน ส่วนมากจะเน้นรับประทานอาหารจำพวกเนื้อสัตว์มากกว่าการรับประทานผัก ยิ่งถ้าเป็นผักพื้นบ้าน ผู้คนส่วนใหญ่มักไม่ค่อยรับประทานหรือรับประทานไม่เป็น เพราะผักพื้นบ้านนั้น ส่วนใหญ่จะมีรสขมและกลิ่นที่เหม็น แต่ในเรื่องของสรรพคุณทางอาหารก็มีมากเช่นเดียวกัน เช่น การต้านมะเร็ง ควบคุมน้ำตาลในเลือดและป้องกันการเกิดโรคต่างๆ จึงนำมาประกอบอาหารหรือทานคู่กับเมนูอาหารอื่นๆ นอกจากนี้ผักพื้นบ้าน ถือว่าเป็นเสน่ห์อีกอย่างที่ไม่ว่าใครก็ต้องขอลิ้มลองรสชาติของผักพื้นบ้านดูสักครั้ง การจัดทำสิ่งประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ผักพื้นบ้านเพื่อสุขภาพ “คำผัก” เพื่อให้กลุ่มคนที่ไม่นิยมรับประทานผัก ได้มีทางเลือกในการรับประทานผักมากขึ้น และเป็นทางเลือกให้กับคนที่รักสุขภาพและเพื่อพัฒนาผักพื้นบ้านให้มีรูปแบบที่รับประทานง่ายขึ้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ผักทอดสูญญากาศ โดยใช้น้ำมัน 1% เป็นการทอดที่ยังคง รูป รส กลิ่น และคุณประโยชน์ครบ เป็นอาหารเพื่อสุขภาพและเหมาะสำหรับทานเป็นขนมขบเคี้ยวมีรสชาติให้เลือกรับประทาน รสธรรมชาติ รสน้ำพริกหนุ่ม รสน้ำพริกข่า 1 กระปุกบรรจุเป็นผักรวมมีบรรจุภัณฑ์ที่สามารถเก็บรักษาได้ครั้งต่อไปหากประทานไม่หมด เก็บรักษาได้ในอุณหภูมิปกติ มีความสวยงามทันสมัย
1. ผักพื้นบ้านมีประโยชน์ต่อสุขภาพกลุ่มคนที่ไม่นิยมรับประทานผัก ได้มีทางเลือกในการรับประทานผักมากขึ้น และเป็นทางเลือกให้กับคนที่รักสุขภาพ
2. เหมาะสำหรับเป็นของฝากในโอกาสงานต่างๆ เพราะเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ หรือรับประทานเป็นขนมขบเคี้ยวในเวลา