เม็ดไข่มุกสมุนไพร

วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันชานมไข่มุกเป็นเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมอย่างมาก ด้วยกลิ่นที่หอม รสชาติหวานชื่นใจกับอรรถรสในการเคี้ยวที่หนึบของเม็ดชาไข่มุก สิ่งนี้ถือว่าเป็นอรรถรสหลักเลยก็ว่าได้ ซึ่งตัวไข่มุกวัตถุดิบที่ใช้ทำจะเป็นแป้งมันสำปะหลัง ซึ่งให้แค่พลังงานเพียงอย่างเดียว ทำให้มีคุณค่าทางโภชนาการที่ต่ำ ผู้จัดทำโครงการสิ่งประดิษฐ์จึงได้ศึกษาทดลองการทำเม็ดไข่มุกจากสมุนไพรต่างๆ และสำรวจความพึงพอใจของผู้บริโภคเม็ดไข่มุกสมุนไพร ในการนี้ผลการวิจัยพบว่า เม็ดชาไข่มุกสมุนไพร ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระในร่างกาย เสริมสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายและเพิ่มพลังงานให้ร่างกาย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เพื่อเพิ่มโภชนาการเม็ดชาไข่มุก ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระในร่างกาย เสริมสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายและเพิ่มพลังงานให้ร่างกาย ช่วยในการชะลอริ้วรอยแห่งวัย บำรุงสมอง เพิ่มการไหลเวียนเลือด ช่วยป้องกันและแก้อาการเหน็บชาที่นิ้วมือนิ้วเท้า
ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระในร่างกาย เสริมสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายและเพิ่มพลังงานให้ร่างกาย ช่วยในการชะลอริ้วรอยแห่งวัย บำรุงสมอง เพิ่มการไหลเวียนเลือด ช่วยป้องกันและแก้อาการเหน็บชาที่นิ้วมือนิ้วเท้า

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว สุธารักษ์ ปิวาวัฒนพานิชพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว ณัฏยา ผาน้ำคำพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาง โชติกา บุญล้อมพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว เบญญาภา สุรสุขพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นางสาว จุฑาพร บุญวรรณพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว จารุวรรณ จรรยาศรีปวช.
2นางสาว กนกพร ปักสังคเนย์ปวช.
3นางสาว มณีรัตน์ มะลิซ้อนปวช.
4นางสาว จินตนา ไชยพิมพาปวช.
5นางสาว ยุพารัตน์ สายเชื้อปวช.
6นาย นรินทร์ทร ผลาผลปวช.
7นาย รัฐธรรมนูญ จ่าคำปวช.