ปั้มลมแบบเงียบ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สุขเกษม บุตรแก้วอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พิเชษฐ์ มีสวัสดิ์ปวช.
2นาย นนทชา นามวงค์ษาปวช.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคพิชญบัณฑิต

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

เคลื่อนย้ายสะดวก น้ำหนักเบา ทำงานเสียงเงียบ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เสียงเงียบ
เติมลม