ชุดสตาร์ทรถยนต์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สุรธวัช เข็มตรงอุตสาหกรรม
2นาย อุทัย วังหอมอุตสาหกรรม
3นาย อนันท์ สิทธิโภชน์อุตสาหกรรม
4นาย วิรัติ เหมาะหมายอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อัจฉริย พุทธบุรีปวช.
2นางสาว กรรณิการ์ พรมบุตรปวช.
3นาย อัครพนธ์ พรมภักดีปวช.

วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

โดยส่วนมากอายุการใช้งานของแบตเตอรี่รถยนต์อยู่ที่ประมาณ 2-3 ปี หรืออาจจะน้อยกว่าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการใช้งานและการบำรุงรักษา จากนั้นประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ก็จะลดลงจนไม่สามารถใช้งานได้ในการสตาร์ทรถยนต์ได้ แต่คงจะดีกว่าถ้าเเบตเตอรี่รถยนต์สามารถใช้งานได้ยาวนานขึ้น 5-10ปี ก็ยังมีประสิทธิภาพ ในประจุพลังงานและการจ่ายพลังงานได้ดีและคงที่ทำให้สามรถประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เลยทีเดียว

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. น้ำหนักเบา
2. มีระยะการใช้งานที่ยาวนาน
3. จ่ายพลังงานได้สูงและคงที่
1.ใช้สร้างชุดสตาร์ทรถยนต์
2.ใช้แทนแบตเตอรี่ลูกเดิม